کارگاه آموزشی :طراحي و ساخت سيستم فايکولب و کشت انبوه جلبکهاي اقتصادي
زمان اجرا : 6-7 اسفند 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 30 بهمن 1398
محل برگزاری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی