کارگاه آموزشی :طراحي و ساخت سيستم فايکولب و کشت انبوه جلبکهاي اقتصادي
زمان اجرا : 14 بهمن 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 14 دی ماه 1398
محل برگزاری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی