کارگاه آموزشی : بهداشت و بيماريهاي ماهيان پرورشي در قفسهاي دريايي
زمان اجرا : 14 اسفند  1398
آخرین مهلت ثبت نام : 14 بهمن  1398
محل برگزاری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی