پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلی
<br />آدرس: بندرانزلی-غازیان -خیابان طالقانی-پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی-صندوق پستی 66

پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلی
آدرس: بندرانزلی-غازیان -خیابان طالقانی-پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی-صندوق پستی 66

تلفن: 44424052-013
<br />نمابر :44424055-013

تلفن: 44424052-013
نمابر :44424055-013

تماس با ما

شما مي‎توانيد علاوه بر تکميل فرم، از راه‎هاي بالا نيز با ما ارتباط برقرار کنيد ما آماده پاسخگويي در تمام زمينه ها هستيم.

تماس با ما