این پژوهشکده دارای دو ایستگاه تحقیقاتی می باشد
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1696
 
ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان
ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان