تاریخچه پژوهشکده آبزی پروری
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1892
پایه گذاری صنعت آبزی پروری ماهیان گرمابی در ایران
 
 
 
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در دهه 40 شمسی با وارد نمودن تکثیر مصنوعی کپور ماهیان چینی به عنوان اولین مرکز تولید بچه ماهیان گرمابی در کشور زمینه ایجاد و توسعه پرورش ماهیان گرمابی در ایران را فراهم ساخت. ایستگاه تحقیقاتی سفیدرود دراین پژوهشکده تاقبل از پیروزی انقلاب تقریباً تنها مرکز تامین بچه ماهی برای پرورش کپور ماهیان جینی در ایران محسوب می شد .در همین راستا این پژوهشکده در سالهای اخیر ورود و معرفی کپورماهیان هندی به صنعت آبزی پروری کشور را نیز در دست تحقیق و اجراء دارد که نتایج عملی آن درآینده مشخص خواهد شد.  

بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر  
 
 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از ابتدای تاسیس خود تاکنون با بدست آوردن نرماتیوهای تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی دریای خزر زمینه تکثیرمصنوعی ورهاسازی بچه ماهی با هدف بازسازی ذخایر این ماهیان را فراهم ساخته است و در این مسیر ماهیان اقتصادی مهمی چون ، سفید (نژادهای بهاره و پائیزه) سوف ، سیم ، کلمه و ماهی آزاد که امروزه به منظور رهاسازی ذخایر در مقدار زیاد تولید وبه رودخانه های منتهی به دریای خزر رهاسازی می شوند نخستین بار در این پژوهشکده تکثیر گردیده اند. لازم به یادآوری است که تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر ماهی سفید از قبل از انقلاب تا سالهای دهه 60 نه فقط در قالب تحقیقاتی ، بلکه در قالب تکثیر انبوه وبازسازی ذخایر نیز توسط همین پژوهشکده اجراء گردیده است . همچنین در سال 1384 با هدف بازسازی ذخایر ماهی سفید نژاد پائیزه پروژه ه ای تحقیقاتی با همکاری برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) وابسته به سازمان ملل در این پژوهشکده با موفقیت به اجراء درآمده و نتایج حاصله به بخش اجراء منتقل گردیده است
.  
معرفی شاه میگوی آب شیرین به سیستم آبزی پروری کشور  
 
از سالهای 1370 تاکنون پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی پروژه های تحقیقاتی متعددی را جهت شناسایی ذخایر ، تکثیرطبیعی و پرورش شاه میگوی آب شیرین در سطح کشور به اجراء در آورده است که نتیجه آن در قالب مدیریت ذخایر این آبزی و آمادگی جهت معرفی آن به منابع آبی جدید یا معرفی به سیستم آبزی پروری قابل ارزیابی است .
 
مدیریت صید در دریای خزر
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از سالهای اولیه تاسیس خود تا اواخر دهه 1380 بنیانگذار و مجری روشهای ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری در دریای خزر بوده و همه ساله با ارزیابی و محاسبه کمیت وکیفیت صید این ماهیان روشهای مدیریتی مناسب جهت بهره برداری علمی از ذخایر این آبزیان را به شیلات ایران ارائه می نموده است . البته این وظایف در سالهای اخیر و با تفکیک وظایف در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به انستیتو تحقیقات ماهیان خاویاری و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ساری واگذار گردیده و این پژوهشکده به عنوان همکار در موارد نیاز مشارکت می نماید.
 
انجام مطالعات ظرفیت سنجی و مکان یابی آبزی پروری در سطح کشور
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در طی بیست سال گذشته با انجام حدود 30 پروژه مطالعاتی در اقصی نقاط کشور از جمله استانهای زنجان ، آذربایجان شرقی ، چهار محال بختیاری ، همدان ، سیستان و بلوچستان و... موفق گردیده است زمینه های علمی توسعه آبزی پروری در استانهای فوق را با همکاری مدیران اجرایی این استانها فراهم ساخته و در توسعه علمی آبزی پروری کشور سهیم باشد.