فک خزر
نویسنده:-علیرضا میرزاجانی,بهرام کیابی,یونس عادلی-
ناشر:سنجش روز وابسته به مرکز نشر فرهنگی رجا
سال انتشار:1391