کتابخانه پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1882
معرفی کتابخانه مهندس فرهاد فریدپاک- پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
 یکی از قدیمی ترین کتابخانه های تخصصی شیلات به نام محقق برجسته و پدر شیلات ایران مرحوم مهندس فرهاد فریدپاک با بیش از10 هزار عنوان کتاب تخصصی فارسی ، انگلیسی و روسی و نشریات علمی و معتبر دنیا فعال بوده و همچنین با در اختیار داشتن آرشیوی از گزارشات علمی محققان خود و سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور یکی از گنجینه های پایان ناپذیر علمی کشور محسوب گردیده که درب آن همواره به روی مشتاقان علوم شیلاتی گشوده می باشد.
 
 
آمار موجودی پایگاههای کتابخانه