به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در بندر انزلی کارگاه آموزشی با عنوان «ثبت گزارش نهایی در سامانه سمپات» در تاریخ 14 مرداد ماه 98 با حضور پژوهشگران این مرکز در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم دکتر شراره خدامی به آموزش فرآیند ثبت و پیگیری گزارشات نهایی در سامانه سمپات پرداختند. همچنین مطالبی نیز در مورد تغییر نقش کارشناسان به محققین غیر هیات علمی نیز بیان گردید. در خاتمه جلسه با پرسش و پاسخ توسط حاضرین و سخنران و با ذکر صلوات پایان یافت.