به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در بندر انزلی جلسه توجیهی در مورد بانک اطلاعاتی مگادیتا در تاریخ 14 مرداد ماه 98 توسط سرکار خانم دکتر شراره خدامی و با حضور پژوهشگران این مرکز در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم دکتر شراره خدامی ضمن بیان اهداف و نحوه همکاری پژوهشگران مربوطه با این مبحث به پرسش های همکاران حاضر پاسخ داد. بر اساس توافقات به معمل آمده همکاران داوطلب به منظور فعالیت در این پروژه معرفی شدند و‌ مقرر شد نسبت به تنظیم داده ها بر اساس چک لیست های موجود و ارسال آن به موسسه اقدام گردد. در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت.