در سال 1398 و در راستای عقد قرارداد همکاری های مشترک پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور با مراکز علمی و دانشگاهی، دانشجویان مقطع کارشناسی شیلات دانشگاه پیام نور واحد بندرانزلی دوره کارورزی خود را طی مدت 4 هفته  به تعداد 16 نفر در ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان به منظور آشنایی با فعالیت های پژوهشی و ترویجی آن ایستگاه، روش های تغذیه و غذاسازی برای آبزیان، روش های پرورش ماهیان و برخی از آزمایشات تخصصی به پایان رساندند.