در راستای تاکید آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص توسعه نقش تحقیقات علوم شیلاتی کشور در جهت ارتقای بهره وری فرآوری آبزیان در کشور جلسه ای کارشناسی به منظور الویت بندی برنامه های تاثیر گذار با محوریت توسعه ‌‌و بهبود فعالیت های بخش های خصوصی فعال در این عرصه در مورخ ۹۸.۷.۳ در مرکز ملی فراوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با حضور آقای دکتر بهمنی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم‌شیلاتی کشور، معاونین موسسه، مدیریت بخش بیوتکنولوژی موسسه، مدیریت و معاونین پژوهشکده آبزی پروری و کارشناسان و محققین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شد. در این جلسه پس از ارایه گزارشاتی از طرف پژوهشکده های مذکور و تجزیه و تحلیل و تبادل نظر کارشناسی، تهیه برنامه اجرایی برگرفته از دانش علمی پژوهش های بانجام رسیده در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در زمینه بهره برداری از فراورده های جانبی از آبزیان به منظور تولید فراورده های با ارزش افزوده، تنوع بخشی به محصولات فراوری شده از آبزیان و بهینه سازی روش های هندلینگ و بسته بندی محصولات آبزیان برنامه عملیاتی کاملی با نظر تمامی متخصصین، محققین و صاحب نظران از موسسه تحقیقات ، دانشگاه ها و مراکز اجرایی سازمان شیلات ایران در جهت پاسخ گویی به نیازهای اساسی بخش های خصوصی، افزایش مصرف ‌و معرفی محصولات نوین از آبزیان تهیه گردد. در این جلسه پرداختن به موضوع بهره برداری از ظرفیت ماهی کیلکا، موتو ماهیان، ساردین ماهیان، تولیدات آبزیان از قفس های دریایی و ضایعات و زایدات آبزیان در الویت فعالیت های موسسه قرار گرفت. در حاشیه این نشست نیز بازدیدی از پتانسیل های مرکز ملی فرآوری آبزیان (یونیدو) پژوهشکده انجام و به روز رسانی، بازسازی و تجهیز آن مورد تاکید ریاست محترم موسسه قرار گرفت.