بیست و دومین اجلاس تخصصی رؤسای اتحادیه دانشگاه های دولتی و موسسات تحقیقاتی حاشیه دریای خزر با حضور رؤسا و معاونان عضو اتحادیه از کشور های فدراسیون روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان،ترکمنستان و ایران در دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان تشکیل شد. در این نشست در ارتباط با مسائلی همچون برنامه های آموزشی و‌ پژوهشی مشترک، مسابقات دانشجویی و علمی، نقشه راه اتحادیه و امضای پروتکل بحث و تبادل نظر گردید. این اتحادیه شامل ۳۰ عضو است و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نیز به عنوان عضو اصلی در این نشست شرکت داشته است. در پایان این نشست پروتکل نهایی مشتمل بر مصوبات مختلف به امضای اعضاء رسیده و مقرر شد اجلاس بعدی در کالمیکای روسیه برگزار گردد.