به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری روز دوشنبه ۹۸.۸.۶ جلسه ای با حضور آقای دکتر بهمنی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در ایستگاه تحقیقاتی تغذیه و‌ غذای زنده آبزیان تابعه پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی تشکیل گردید.در این جلسه ابتدا آقای دکتر ولی پور رییس پژوهشکده ضمن خیر مقدم و سپاس از حضور ایشان گزارشی از فعالیت های آن ایستگاه را ارائه نموده و پس از آن هر یک از همکاران نقطه نظرات خود را در زمینه های مختلف پژوهشی و اداری بیان نمودند. در ادامه آقای دکتر بهمنی ضمن تشکر از همکاران و‌ تشریح الویت های موسسه، به انتظارات موسسه از ایستگاه در جهت پیشبرد برنامه های پژوهشی و ترویجی تاثیرگذار در زمینه های مختلف تخصصی اشاره نمودند. ایشان همچنین به روز رسانی ایستگاه از نظر عمرانی و تجهیزات را از الویت های موسسه برشمرده و در عین حال مشارکت و همکاری تمامی همکاران در تحقق آن را ضروری و موثر دانستند. در انتها نیز بازدیدی از ظرفیت ها و توانمندی های ایستگاه صورت پذیرفت.