در روز دوشنبه مورخ ۹۸.۸.۶ جلسه ای پیرامون بررسی فعالیت های انجام شده در راستای طرح کلان احیای تالاب انزلی در استان گیلان و نقش پژوهشکده آبزی پروری در جهت تحقق اهداف آن طرح با حضور آقای دکتر بهمنی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و‌ کارشناسان ذیربط در سالن جلسات پژوهشکده آبزی پروری تشکیل شد. در این جلسه پس از ارائه گزارشاتی از فعالیت های انجام شده توسط مجریان پروژه ها، آقای دکتر بهمنی بر اهمیت پرداختن به موضوع احیای تالاب انزلی و نقش موسسه ‌‌و پژوهشکده آبزی پروری با بیش از ۷۰ سال سابقه پژوهش در تالاب در جهت کمک به بخش های اجرایی برای تحقق اهداف احیای آن را مورد تاکید قرار داده و آنرا از الویت های پژوهشی پژوهشکده برشمردند. در همین راستا ایشان تهیه گزارشی از تمامی فعالیت های انجام شده در پژوهشکده آبزی پروری به همراه تشریح نتایج حاصله و برنامه های آتی پیشنهادی برای احیای تالاب انزلی به ویژه در زمینه پدافند غیرعامل، پیشگیری از بیوتروریسم، حفظ تنوع زیستی، کنترل و جلوگیری از آلاینده های زیست محیطی، افزایش گسترده آبی و جلوگیری از روند خشک شدن و ... را برای ارائه در سازمان های اجرایی متولی حفاظت از محیط زیست به منظور جذب حمایت های لازم برای اجراء را به پژوهشکده آبزی پروری تکلیف نمودند. لذا مقرر شد ظرف مدت حداکثر ۲ هفته بخش تخصصی اکولوژی منابع آبی پژوهشکده نسبت به تهیه گزارش مشروحه اقدام نماید.