در روز دوشنبه مورخ ۹۸.۸.۶ آقای دکتر بهمنی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با ریاست و معاونت بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در راستای معرفی و تشریح اهمیت کشتی گیلان در پژوهش های کاربردی به عنوان تنها کشتی تحقیقاتی کشور با قابلیت دریانوردی در اعماق زیاد دریای خزر ملاقات نمودند. در جریان این ملاقات آقای دکتر محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر ضرورت بازسازی، راه اندازی و بهره برداری از این کشتی بسیار با ارزش تاکید نموده و در تامین بخشی از اعتبارات لازم برای تجهیز آن بر اساس نیازهای موجود قول مساعد دادند. در ادامه نیز آقای دکتر بهمنی بازدیدی از روند بازسازی کشتی گیلان در بندر انزلی داشته و پیشرفت مراحل اجرایی را مثبت برشمردند. ایشان همچنین تاکید نمودند که سایر مراحل کار بر اساس برنامه ریزی های تدوین شده با جدیت بیشتر از طریق مدیریت آن کشتی و مدیران پژوهشکده های آبزی پروری آبهای داخلی و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پیگیری شده تا بتوان اولین گشت دریایی را در دی ماه سال جاری به منظور ارزیابی ذخایرماهیان اقتصادی دریای خزر در اعماق بالای ۱۰۰ متری بانجام رساند.