امروز شنبه مورخ ۹۸.۸.۱۱ در پی بلوم شدید گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی و نواحی حاشیه آن، با همت اداره حفاظت محیط زیست بندرانزلی کارگاه آموزشی راههای مقابله با گیاه سنبل آبی با حضور برخی از کارشناسان ذیربط برای آگاهی رسانی مردم روستای آبکنار تشکیل داد. در این کارگاه آقای دکتر میرزاجانی عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ‌و مجری طرح مبارزه با گیاه سنبل آبی در زمینه اثرات ناشی از این گیاه بسیار خطرناک و راه های کنترل و جمع آوری آن با امکانات موجود و همیاری مردم و سمن ها سخنرانی نمودند. شایان ذکر است که ایشان در هفته گذشته نیز در همین راستا آگاهی رسانی را برای مردم محلی منطقه سنگاچین در قالب کارگاه آموزشی داشته اند. گیاه سنبل آبی یکی از ۱۰ گونه مهاجم بسیار خطرناک در دنیا بوده که متاسفانه طی چند ساله اخیر وارد کشور شده و لزوم مبارزه با آن از ضروریات بسیار مهم بوده و تمامی دستگاه های ذیربط می بایستی با همکاری مشترک‌نسبت به این مهم اقدام نمایند.