به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی روز دوشنبه مورخ ۹۸.۸.۲۰ جلسه ای پیرامون عملکرد پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری در بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت های مختلف علمی در تالاب انزلی با حضور تمامی کارشناسان دست اندرکار در سالن جلسات آن پژوهشکده تشکیل گردید. در این جلسه مهم‌ترین پژوهش های کاربردی و تاثیر گذار بر تصمیم گیری های مدیران عالیه استانی و کشور در خصوص حفظ و احیای این تالاب بسیار ارزشمند بین المللی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفته و بر لزوم تداوم نقش پژوهشکده در اجرای پژوهش های کاربردی در راستای طرح کلان احیای تالاب انزلی به ویژه در زمینه حفظ و احیای جوامع زیستی تالاب انزلی مورد تاکید قرار گرفت. شایان ذکر است در تقریبا یک دهه قبل این پژوهشکده دارای یک ایستگاه تحقیقاتی تخصصی به نام ایستگاه تحقیقات بین المللی تالاب بین المللی انزلی بوده که به عنوان تنها مرجع تحقیقاتی مطالعات ارزشمندی را در زمینه مختلف مربوط به تالاب بانجام رسانده و داده های حاصله را در اختیار قرار داده است. متاسفانه تالاب انزلی در حال حاضر شرایط بسیار وخیمی را سپری نموده و بر اثر ورود انواع آلاینده های خانگی، شهری، صنعتی و کشاورزی و در نتیجه افزایش مفرط بار مواد آلی و رسوبگذاری ناشی از مرگ و‌میر پلانکتونی و گیاهی، افزایش بار رسوبی مواد معدنی حاصل از شستشوی حوزه آبخیز در بالا دست به جهت از بین رفتن پوشش های گیاهی و جنگل ها حتی در بارندگی های معمولی در منطقه، استفاده از منبع آبی تالاب برای مصارف کشاورزی، ورود زباله ها و بسیاری از معضلات دیگر موجبات کاهش شدید بستر و عمق تالاب و تسریع پدیده خشک شدن فراهم شده بطوریکه شاید در آینده نزدیک از تالاب انزلی و تمامی ارزش های بی نظیر آن تنها خاطراتی بر جا بماند. لذا در این جلسه پیشنهاد شد که با همگرایی و هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به عنوان متولی طرح احیای تالاب انزلی و در راستای تداوم همکاری و کمک به تحقق اهداف آن طرح کلان و فعالیت های گسترده ی در حال اجراء در سازمان های مختلف ذیربط در استان با محوریت استانداری گیلان نسبت به تشکیل کارگروه پژوهشی با تاکید بر حوزه آبزی پروری و حفظ تنوع گونه های ارزشمند شیلاتی اقدام شده و برنامه های کاربردی تاثیرگذار در راستای احیای تالاب در قالب یک بسته کامل پژوهشی در آن کارگروه تهیه و برای اجراء در اختیار مدیران تصمیم گیر و ذیربط قرار گیرد.