امروز ۹۸.۹.۱۹ در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش کارگاه آموزشی با عنوان فرهنگ مصرف فرآورده های شیلاتی با هدف معرفی محصولات قابل عرضه در رستورانها، مدارس و دانشگاه ها توسط آقای مهندس زارع کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار شد. در این کارگاه روش های متنوع صحیح طبخ آبزیان و‌ تولید انواع فراورده های غذایی از آبزیان برای تمام سنین و شیوه های مصرف با در نظر گرفتن امنیت غذایی و ارزش تغذیه ای و همچنین روش های الگو سازی برای افزایش مصرف فرآورده های شیلاتی برای اطلاع عموم ارائه گردید.