به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به مناسبت هفته پژوهش کارگاه ترویجی با عنوان اصول ارتباط تحقیق، ترویج و آموزش و بهره بردار توسط جناب آقای دکتر محمدصادق اللهیاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی رشت برگزار شد. در این کارگاه که با حضور پژوهشگران پژوهشکده برگزار شد مفاهیم پایه ترویج در کشاورزی، هدف و نحوه برقراری ارتباط بین تحقیقات، مروج و بهره بردار و همچنین مدلهای ارتباطی موثر بصورت پرسش و پاسخ و تعاملی بین مدرس کارگاه و محققین مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است کارگاه فوق از سلسله کارگاه های آموزشی پیش بینی شده پژوهشکده به منظور توانمندسازی محققین برای نقش آفرینی موثرتر در انتقال دستاوردهای پژوهشی به بخش بهره بردار است.