به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی امروز دوشنبه مورخ ۹۸.۱۰.۲ اولین جلسه کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیر عامل با حضور مسئولین و مدیران سازمان ها و موسسات تحقیقاتی استان گیلان در سالن کنفرانس سازمان جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد. در این جلسه گزارشاتی از موضوعات مختلف در زمینه محیط زیست و امنیت غذایی، تولیدات گیاهی، مدیریت و مقابله با آتش سوزی جنگل ها و سنبل آبی ارائه گردید. دکتر ولی پور رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد پژوهشکده در راستای فعالیت های پژوهشی طرح مبارزه با سنبل آبی در تالاب انزلی ارائه کردند. ایشان بیان نمودند که این طرح با پنج پروژه در زمینه تعیین پراکنش سنبل آبی، بررسی تاثیر انواع علف کش ها بر از بین بردن این گیاه، بررسی تاثیر سموم بر زیستمندان تالاب انزلی، بررسی عوامل بیماریزای قارچی و بررسی تاثیر حشرات برای کنترل سنبل آبی با همکاری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی گیلان و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در پژوهشکده آبزی پروری بانجام رسیده است. در این گزارش به روش های مختلف مبارزه با سنبل آبی بر اساس نتایج حاصله از طرح پژوهشی حاضر اشاره گردید. همچنین تاکید شد که با توجه به بلوم‌ مجدد سنبل آبی در تالاب انزلی، ضروری است بر اساس برنامه اجرایی تدوین شده از طریق مجری طرح دکتر میرزاجانی و همکاران پژوهشکده آبزی پروری، با مشارکت تمامی سازمان های دولتی و غیردولتی اقدامات شایسته و‌ همه جانبه صورت پذیرد. در همین راستا مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان نیز تاکید نمودند که موضوع در جلسه ای اختصاصی در قرارگاه پندافند غیر عامل استان مطرح و زمینه های اجرایی مبارزه با سنبل آبی با حضور تمامی متخصصین و مدیران ذیربط مورد ارزیابی نهایی و پیگیری فوری برای ایجاد تمهیدات لازم قرار گیرد.