به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در نخستین روزهای اعلام مشاهده ابتلاء به ویروس کرونا کوئید 19 در سطح کشور ستاد داخلی مقابله با این بیماری تشکیل و طی چهار جلسه از 98/12/5 تا تاریخ 98/12/21 ضمن اجرایی نمودن دستورالعمل ها و ابلاغیه های موسسه و استانداری گیلان تصمیمات و اقداماتی نظیر ،حذف ثبت انگشتی حضور و غیاب و جایگزین آن با ثبت در دفتر انتظامات، تامین و در اختیار گذاشتن مواد ضد عفونی کننده سطوح جهت ساختمان مرکزی و ایستگاه ها و اجرای همه روزه ضد عفونی کردن راهروها، برنامه ریزی اجرای ضد عفونی سازی اتاق ها و آزمایشگاه ها به صورت پاششی، تهیه و نصب ضد عفونی کننده های دست به تعداد کافی در قسمت های مختلف ساختمان مرکزی و ایستگاه های تابعه، اجرای مصوبات استانی در خصوص کاهش ساعت کاری تا شنبه 98/12/17 و اجرای مصوبات مربوط به دورکاری جهت کاهش تردد نیروی انسانی بر حسب اولویت های اعلام شده،ضد عفونی کردن سرویس ایاب و ذهاب همکاران به صورت روزانه، تهیه و توزیع ماسک والکل طبی بین همکاران علاقمند، فراهم سازی امکان ضد عفونی کفش های مراجعین در ورودی ساختمان اصلی پژوهشکده، کاهش ماموریت های اداری و محدود کردن آن به موارد خاص و کاملاً ضروری و ارائه پیام .های بهداشتی به همکاران صورت پذیرفت