به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، اولین جلسه یاوران تولید در استان گیلان، دوم تیر ماه 1399، با حضور رؤسا و دبیران محققین معین مراکز و مؤسسات پژوهشی و ادارات اجرایی سازمان جهادکشاورزی، در محل مدیریت هماهنگی ترویج، برگزار شد. در این جلسه دکتر مصطفوی راد دبیر کارگروه، هدف از تشکیل کارگروه و فرآیند اجرایی طرح ملی یاوران تولید را تشریح نمود. سپس نمایندگان هر مرکز پیشنهادات خود را در این راستا اظهار داشتند. در این جلسه مصوب شد پس از صدور ابلاغ برای اعضای کارگروه توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی، دبیرخانه این کارگروه در مرکز تحقیقات تشکیل شود. مشکلات کشاورزان و بهره برداران از سوی جهادکشاورزی شهرستانها اخذ و به دبیرخانه منعکس شود. دبیرخانه نیز ملزم به دسته بندی مشکلات و برگزاری جلسات منظم و اقدام لازم در جهت رفع موانع گردید. در پایان، همچنین در انتهای جلسه مقرر شد مصوبات جلسه برای ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال گردد و با نظر ایشان نسبت به رفع مشکلات موجود از جمله تامین اعتبار اقدام گردد.