به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی سخنرانی علمی با عنوان ژئومورفولوژی اقلیمی حوزه آبریز شفا رود توسط جناب آقای مهندس سعید صفایی مورخ 99.4.8 در سالن همایش پژوهشکده آبزی پروری برگزار شد. ژئومورفولوژی اقلیمی از زیرشاخه‌های دانش ژئومورفولوژی است که به بررسی ناهمواریهای زمین در اثر تغییرات اقلیم می‌پردازد و ارتباط این تغییرات را با ساختمان زمین مطالعه می‌کند. رودخانه شفارود در غرب استان گیلان از جمله رودخانه هایی است که بخشی از حوضه آبریز آنها را نواحی کوهستانی مرتفع و بخشی دیگر را نواحی کم ارتفاع مشرف به دریای خزر تشکیل میدهد. و جزء معدود حوضه هاي غرب استان گيلان مي باشد كه ارتفاع آن به نسبت فاصله گرفتن از ساحل وجلگه به تدريج افزايش مي يابد، در حاليكه ارتفاع بسياري از عرصه هاي كوهستاني تالش بلافاصله بعد از ساحل و جلگه بسرعت افزايش مي يابد. با استفاده از كليموگرام آمبرژه اقليم حوضه آبخیز شفارود سرد مرطوب و بنابر تقسيم بندي دومارتن آب و هواي آن جزء اقليم بسيار مرطوب محسوب ميشود. در مقایسه با حوضه های بزگی نظیرحوضه آبریزسفیدرود حوضه آبریز شفارود به لحاظ زمین ساختی در دوران معاصر زمین شناسی فاقد فعالیت های تکتونیکی و دینامیکی شدید بوده و به نظر میرسد تحولات ژئو مورفولوژیکی آن در دوران متاخر زمین شناسی عمدتا ناشی از عوامل اقلیمی می باشد که عوامل دما و بارش به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش اساسی در آن داشته اند.