به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی اولین جلسه مشترک کمیته تحقیقات و شیلات با حضور آقای مهندس مدبری مدیرکل محترم شیلات استان گیلان، آقای دکتر شناور ماسوله رئیس محترم موسسه بین المللی تحقیقات تاسماهیان دریای خزر و تنی چند از معاونین و کارشناسان سه مجموعه به میزبانی پژوهشکده آبزی پروری روز دوشنبه 23 تیر ماه 99 در سالن جلسات این پژوهشکده برگزار گردید. این کمیته به پیشنهاد آقای دکتر صیاد بورانی ریاست پژوهشکده آبزی پروری و به منظور تبادل نظر و تقویت ارتباط بین کارشناسان بخش تحقیق و اجرا، شناسایی موانع و مشکلات بخش های مختلف شیلاتی استان، تعیین، پیگیری و تحقق سیاستهای اثرگذار در ارتقای شیلات استان تشکیل گردیده است . در این جلسه مقرر گردید نام کمیته به شورای راهبردی تحقیق و توسعه شیلات استان گیلان تغییر یابد و با تعیین سه نماینده از سه مرکز نسبت به تدوین اساسنامه، کارگروه های تخصصی و شرح و وظایف اعضای کمیته در اولین فرصت اقدام گردد.