به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی مروری آبهای داخلی کشور (بندرانزلی) پیرو تعیین وظایف و فعالیتهای محققین توسط ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جناب آقای دکتر بهمنی مبنی بر حرکت در کنار بهره برداران و آبزی پروران و در راستای طرح ملی یاوران تولید، بازدید میدانی از دو کارگاه پرورش متراکم کپور در استخرهای پیش ساخته توسط ریاست پژوهشکده آقای دکتر بورانی و کارشناسان همراه صورت گرفت. لازم به ذکر است این بازدیدها به منظور ارتباط بیشتر با آبزی پروران و شناسایی موانع و مشکلات آبزی پروری استان و نیز شناسایی توانمندیهای بخش خصوصی برای همکاری های مشترک با محققین پژوهشکده صورت گرفته است.