به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_بندرانزلی در راستای نظام نوین ترویج و طرح یاوران تولید تفاهم نامه همکاری مشترک تحقیقاتی و ترویجی مابین پژوهشکده و آقای مهندس عباس ناعمی مدیریت مزرعه پرورش ماهیان گرمابی "گاما" به امضا رسید. این تفاهم نامه در فاز اول به تکمیل پژوهشهای تحقیقاتی و ترویجی در مورد کپور اصلاح نژاد شده تاتا و با هدف معرفی گونه جدید و خوش رشد به آبزی پروری کشور می پردازد. لازم به ذکر است مزرعه گاما که از مزارع صاحب نام و با سابقه در استان گیلان است از سال گذشته در زمینه طرح ترویجی معرفی کپور تاتا به مزارع گرمابی استان گیلان با محققین پژوهشکده همکاری مستمر داشته است.