اساتید دانشگاه و پژوهشگران ایرانی گونه جدیدی از ماهی مخرج لوله ای با نام علمی Rhodeus caspius متعلق به خانواده کپورماهیان را از آبهای داخلی ایران ثبت نمودند. این گونه تاکنون با نام علمی Rhodeus amarus نزد زیست شناسان و ماهی شناسان معروف بود اما مطالعات مولکولی، استخوان شناسی و مورفومتریک و مریستیک نمونه های مختلف آن در چند رودخانه، تالاب و آب بندان از جمله تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود نشان داد که نمونه های ماهی مخرج لوله ای ایران با گونه Rhodeus amarus متفاوت می باشد. مقاله مربوط به معرفی این گونه در سپتامبر 2020 در مجله معتبر ماهی شناسی Zootaxa شماره 4851 (2) صفحات 319 تا 337 و با تلاش آقایان و خانم ها پروفسور حمیدرضا اسماعیلی و دکتر گلناز صیادزاده از دانشگاه شیراز، BELLA JAPOSHVILI از دانشگاه ایالتی ایلیا (گرجستان)، دکتر سهیل ایگدری از دانشگاه تهران، دکتر کیوان عباسی از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و دکتر سید حامد موسوی ثابت از دانشگاه گیلان چاپ شد.