به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی تحت عنوان " وضعیت آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوبات نوار ساحلی دریای خزر (گیلان) " مورخ 11 آبان 99 در سالن همایش های پژوهشکده آبزی پروری توسط مهندس هادی بابایی ارائه گردید. در این بررسی میزان غلظت هشت فلز ضروری و غیرضروری (Cu,Cd,Cr,Co,Zn,Pb,Fe,Ni) در آب و رسوبات سطحی دریای خزر در سواحل استان گیلان تعیین گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان غلظت فلزاتی که تحت تاثیر فعالیت‏های انسانی بوده روند افزایشی داشته است.غلظت اکثر فلزات مورد مطالعه در آب نسبت به استاندارد های RCSM و SEPA بالاتر و نسبت به استاندارد WHO پایین تر بوده است.میزان تراکم فلزات مس ، نیکل و کادمیم در رسوبات سطحی دریای خزر از کیفیت رسوب کانادا (ISQG) و آمریکا(NOAA ) نیز بالاتر بوده است. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات پیشین حاکی از این است که بدلیل ورود پساب‏های صنعتی و کشاورزی و فعالیت های دریایی در شرایط کنونی میزان آلاینده‏های فلزی روند افزایشی داده است.