به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی،به مناسبت هفته بسيج و روز جهاني شيلات مهندس الماسي رییس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان به همراه مهندس عليزاده معاون اقتصادي سازمان و هيئت همراه در روز سه شنبه مورخ 99/9/4 از سالن تكثير و پرورش، ساختمان اداري جديد، استخرهاي پرورش ماهيان ايستگاه تحقيقاتي تكثير و پرورش ابزيان فومن بازدید كردند. در اين بازديد، ابتدا دكتر صياد بوراني رييس پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور گزیده ای از شرح وظایف سازماني ايستگاه، مراحل راه اندازي، ساخت و تکمیل استخرهاي خاكي و ساختمان اداري این ایستگاه از سال ١٣٨٨ ارائه نمود. در ادامه با اشاره به پروژه هاي در دست اجرا در این ایستگاه، به دستاوردهای تحقیقاتی از جمله دستيابي به دانش فني پرورش ماهي سوف سفيد، سوف حاجي طرخان، پرورش ماهي كپور تاتا، تكثير و پرورش ماهي كپور تالابي و عمليات اجرايي پرورش ماهي سفيد در ايستگاه تحقيقاتي فومن اشاره کرد و كشت تلفيقي آبزیان، افزايش تنوع گونه هاي پرورشي،بانك ژن گونه هاي بومي و در معرض خطر، افزايش توليد در واحد سطح را از ماموريت هاي تحقیقاتی اين ايستگاه ذکر کرد. در ادامه مهندس الماسي رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان ضمن تقدير و تشكر از پيشرفت هاي حاصله، هرگونه مساعدت سازمان در جهت پيشبرد برنامه هاي جهش توليد در ايستگاه فومن را ضروري دانسته و حركت ايستگاه بسوي ایجاد تنوع گونه هاي پرورشي و توجه به گونه هاي بومي را خواستار شد.