به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در روز دوشنبه مورخه 99.10.17، رئیس موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور به اتفاق رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و هیات همراه از سايت پرورش ماهيان اقتصادي و بومي در قفس هاي مستقر در منطقه آزاد انزلي مرتبط با شرکت مکین دریا بازدید کردند و در جريان پیشرفت طرح پایلوت پرورش ماهیان بومي درياي خزر همچون فيل ماهي، ماهي آزاد درياي خزر و ماهي سوف سفيد قرار گرفتند و در خصوص ادامه همکاری های پژوهشی، آموزشی و ترويجي در زمینه پرورش ماهی در قفس، صید ورزشی ماهی، توسعه زیر ساخت هاي دریانوردی و برگزاری دوره های مشترك، فرآوری آبزیان و ساير همكاري هاي تحقيقاتي توليدي اعلام آمادگی کردند. رييس موسسه ضمن بيان تشكيل شبكه پژوهش آبزي پروري در كشور، به استفاده از توانمندي كليه مراكز اين شبكه پژوهش در در این راستا و كمك به بهره برداران نكاتي را ابراز داشتند. مدیر محترم شرکت مکین دریا نیز از همکاری های مشترک استقبال نموده و در مورد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و لزوم همکاری علمی با پژوهشکده توضیحاتی ارایه دادند.