به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی روز دوشنبه 22 دیماه جلسه ای با حضور اعضای کارگروه کشاورزی و شیلات اتاق فکر نماینده شهرستان بندرانزلی، رییس اداره شیلات شهرستان انزلی، ریيس پژوهشکده و برخی از محققين پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار گردید. این جلسه در راستای بررسی طرح های شیلاتی قابل اجرا در شهرستان انزلی و همچنین موانع و مشکلات توسعه آبزی پروری در شهرستان انزلی برگزار گردید در این جلسه در ابتدا دکتر صیادبورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری پس از معرفی توانمندی‌های پژوهشکده پیشنهاداتی را جهت اجرا در شهرستان انزلی و روستاهای تابعه مطرح نمود. سپس مهندس عباس علیزاده رئیس اداره شیلات انزلی به موانع و مشکلات اجرایی موجود در مسیر توسعه فعالیت های شیلاتی در بندر انزلی اشاره نمود که بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به موانع قانونی موجود در این راستا عنوان گردید. در ادامه هر یک از شرکت کنندگان نظرات خود را در این راستا عنوان نمودند. مقرر گردید ادامه مباحث این جلسه در هفته های آتی با حضور نماینده شهرستان انزلی آقای دکتر دنیامالی و مدیر کل شیلات استان گیلان آقای مهندس مدبری برگزار و پیگیری گردد.