به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، اين جلسه به دعوت مهندس الماسي رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان در تاريخ 18 اسفند 1399 در موسسه بيوتكنولوژي شمال كشور در خصوص پدافند غيرعامل برگزارشد. مهندس الماسي ضمن تشكر از زحمات همه دستگاه هاي اجرايي، موسسات، پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي در سال ٩٩ خواستار شناسايي عوامل تاثير گذار  در توليد استان، رفع موانع و استفاده از خرد جمعي در حل مشكلات و انجام پروژه ها را از نكات قابل توجه دانستند و خواستار همكاري بيشتر همه دستگاه هاي اجرايي، تحقيقاتي، ترويجي و آموزشي در جهت رفع مشكلات استان گيلان شدند.
در ادامه  مدير كل شيلات گيلان، معاون محيط زيست  و ساير دستگاه ها به موضوعات مختلف پدافند پرداختند و خواستار تخصيص اعتبارات ببشتر جهت اقدامات اجرايي رفع موانع شدند. در ادامه دكتر صياد بوراني،رئیس پژوهشکده به نقش پژوهشكده در همكاري با اداره كل شيلات گيلان و انجام تحقيقات كاربردي در راستاي معرفي گونه هاي بومي به صنعت آبزي پروري، پايش پرورش ماهي در قفس، افزايش توليد در واحد سطح با معرفي گونه هاي خوش رشد همانند كپور تاتا  و به نقش پژوهشكده در ترويج يافته هاي تحقيقاتي پرداخت و در خصوص گونه هاي غير بومي و مهاجم در تالاب انزلي همانند گياه سنبل آبي و ميگوي نيپوننس و در درياي خزر همانند شانه دار و راهكارهاي كنترل آنها توضيحاتي ارايه داد و خواستار كنترل هرچه ببشتر دستگاه هاي نظارتي و اجرايي در خصوص ورود تخم هاي چشم زده، گياهان زينتي وارداتي، ماهيان تزئيني وارداتي شدند. در انتها حاضرين از آزمايشگاه ها  و واحدهاي مختلف موسسه بيوتكنولوژي بازديد بعمل آوردند