به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، روز یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399 جلسه شورای اداری مالی و برنامه ریزی با حضور رئیس پژوهشکده، معاونین، روسای ایستگاهها، بخش های تخصصی و ستادی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.دکتر محمد صیادبورانی، رئیس پژوهشکده ضمن ارائه گزارش عملکرد سال 1399 پژوهشکده  به تجلیل از همکاران بازنشسته، روابط عمومی برتر و فرزند شهید گرانقدر شاغل در این پژوهشکده پرداختند در این مراسم ریاست و معاونین پژوهشکده ضمن قدردانی از تمامی این عزیزان، بر اهمیت حضور و نقش آنها در انجام رسالت های عالیه تحقیقات شیلاتی در پژوهشکده آبزی پروی در تمامی ایام کاری تاکید نمودند و  از خدمات صادقانه و مخلصانه همکاران بازنشسته تجلیل و قدردانی کردند سپس  به 5 فرهیخته بازنشسته خانم مهین رستگار، آقایان: سهراب دژندیان، جعفر صیاددخت، رضا لادنی و مصطفی صیادرحیم و یک فرزند شهید گرانقدر شاغل در این پژوهشکده  مهندس جواد رضایی و روابط عمومی برتر مهندس سپیده ملکی شمالی به رسم یادبود لوح و هدایایی اهدا شد.در پایان این جلسه، موضوعات مختلف پیش بینی شده به بحث و بررسی گذاشته شد و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.