به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، این جلسه در سالن جلسات اداره کل شیلات استان گیلان با حضور مدیر کل، معاونت صید و بنادر ماهیگیری، روسای شیلات شهرستان، رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی پره استان و محقق این پژوهشکده برگزار شد. در ابتدا معاونت صید به عنوان مجری طرح تکثیر طبیعی گزارشی از نتایج امسال طرح، کارهای انجام شده در این خصوص و برطرف کردن معایب استخرهای ساحلی (هچری ها) و همچنین پیگیری اعتبار برای اجرای طرح در سال اینده در استان گیلان توضیحاتی ارائه نمودند. سپس روسای ادارات شیلات شهرستان ها ضمن ارائه عملکرد سال 99 از برنامه های خود و ادامه فعالیت در استخرهای ساحلی و در رودخانه ها، خواستار برطرف شدن موانع و مشکلات طرح تکثیر طبیعی به خصوص با اداره کل منابع طبیعی استان شدند.