به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور روز شنبه 1 اردیبهشت 1400 ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر محمود بهمنی به همراه رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، دکتر محمد صیاد بورانی، سرپرست انستیتو بین المللی تحقیقات ماهیان خاویاری شهید دادمان رشت، دکترعلیرضا شناور و رئیس بخش تکثیر وپرورش آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، دکتر شهرام بهمنش از شرکت تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی شماره ۱۲ رشت بازدید بعمل آوردند. در این بازدید مهندس عابد مدیر عامل شرکت تعاونی ۱۲ در خصوص فعالیتهای تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و مشکلات تکثیر گونه های مختلف کپور ماهیان توضیحاتی را ارائه نموده و استقبال خود را از اجرای پروژه های مشترک کاربردی در زمینه تکثیر و پروش کپور ماهیان گرمابی اعلام نمودند، همچنین ایشان از رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جهت اجرای طرح سایت الگویی مولد سازی و تولید لارو و بچه ماهی نسل اول کپور معمولی نژاد تاتا بدلیل خصوصیات منحصر به فرد این نژاد که می تواند تحولی در پرورش کپور معمولی ایجاد نماید، تشکر و قدردانی کردند. آقای ندیمی از شرکای شرکت تعاونی ۱۲ که تکثیر این نژاد را در هفته های اخیر انجام داده اند در خصوص مشاهدات خود در مورد این نژاد توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه مهندس تندرو مدیر عامل شرکت ماهی گوشت رشت که در پروژه ترویجی مولد سازی و تولید بچه ماهی نسل اول کپور معمولی نژاد تاتا نیز همکاری دارند و مزرعه ایشان هم یکی از سایت های الگویی در این طرح می باشد در خصوص ویژگیهای منحصر به فرد این نژاد و مواردی که در تکثیر این گونه با آن برخورد داشته اند توضیح دادند. دکتر محمود بهمنی ضمن تشریح اهداف موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در زمینه طرح ها و پروژه های کاربردی و بویژه نظرات موسسه در خصوص وارد نمودن این نژاد به جهت ایجاد تحول در بخش تکثیر ماهی کپور معمولی و نهایتا افزایش تولید در واحد سطح توضیحات مبسوطی را برای حاضرین داشتند و ایشان به پروژه های کاربردی همچون کاهش مصرف آب، استفاده از پروبیوتیک های آبی و غذایی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت تولید کپور ماهیان اشاره نمودند و در ادامه دکتر بهمنی در جریان روند اجرای پروژه تاتا قرار گرفتند و از تکثیر و تولید لاروهای این گونه در سالن هجری این شرکت تعاونی بازدید بعمل آوردند و راهنمایی های لازم را در این خصوص داشتند.