به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، جلسه شورای اداری و مالی ایستگاه فومن در روز چهارشنبه ، 5 خرداد 1400 با حضور معاون اداری و مالی پژوهشکده، رئیس و کارشناسان ایستگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر میرهاشمی نسب، معاون اداری و مالی پژوهشکده ضمن تشکر از زحمات و تشریک مساعی همکاران در اجرای پروژه های تحقیقاتی ایستگاه، درباره احکام سالجاری، مطالبات مالی و نحوه ارزشیابی عملکرد همکاران غیرهیات علمی توضیحاتی ارائه نمودند و به سوالات همکاران درباره مسائل پرسنلی، حقوقی و مالی پاسخ دادند. در ادامه مهندس صادقی نژاد، رئیس ایستگاه به بیان برخی مشکلات پرسنلی، اجرایی و همچنین ضرورت تعمیر یا تجهیز ابزار و ادوات ایستگاه پرداختند. در پایان این جلسه، بازدید میدانی از پیشرفت های عمرانی ایستگاه بعمل آمد.