به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، روز شنبه مورخ 8 خرداد 1400، مدير كل شيلات استان گيلان، معاون اداري و مالي اداره كل، رييس پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، رييس بخش تكثير و پرورش آبزيان پژوهشكده و مديريت مزرعه تعاوني ١٢ استان گيلان در محل مزرعه تعاوني ١٢ نشست همكاري مشترك در خصوص ادامه روند تكثير ماهي كپور تاتا و چگونگي ترويج آن برگزار كردند. دکتر محمد صیاد بورانی،رييس پژوهشكده ضمن خوش آمد گويي به مديركل و سايرين، بر عمليات موفقيت آميز تكثير كپور تاتا در مزرعه تعاوني ١٢ و توليد ميليون ها لارو و استقبال خوب متقاضيان از اين ماهي مطالبي را بيان داشت و خواستار همكاري مشترك بين تحقيقات، بخش خصوصي و اداره كل شيلات گيلان شد. در ادامه مدير كل شيلات گيلان در جريان اين فعاليت قرار گرفت و از اين همكاري مشترك كه منجر به توليد كپور اصلاح نژاد شده تاتا و تجديد مولدين گرديد تشكر كرد . مهندس عابد مديريت مزرعه تعاوني ١٢ ضمن بيان ديدگاه هاي خود در خصوص ويژگي منحصر بفرد اين ماهي  به لحاظ فنوتيپ و عملكرد رشد و بازماندگي و درصد فيله اين ماهي را از ماهيان مناسب پرورش معرفي كرد و از همكاران پژوهشكده بخاطر همكاري در تكثير ماهيان و ثبت اطلاعات تشكر كرد. در ادامه همه حاضرين از سالن تكثير و انكوباسيون و لاروهاي حاصله بازديد نمودند.