به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، روز سه شنبه مورخ 11 خرداد 1400 ، جلسه ای با حضور مهندس عبودی مدیرعامل شرکت تعاونی 21 بیضا به همراه دکتر محمد صیاد بورانی،رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در جمع کارشناسان ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان پژوهشکده تشکیل گردید. ابتدا دكتر محمد صياد بوراني، رييس پژوهشكده ضمن خوش آمدگويي به مديرعامل شركت ٢١ بيضا، به تبيين فعاليت هاي علمي ايستگاه از دهه ٤٠ تاكنون در زمينه آبزي پروري، ساخت غذا و پرورش غذاي زنده پرداخت واین ایستگاه را بعنوان اولين ايستگاه دخيل در فعاليت هاي آبزی پروري در اراضي ساحلي با آب دريا معرفي كرد كه در زمينه همكاري با دانشگاه در قالب تفاهم نامه هاي مشترك و بخش اجرا گام فعال داشته است. رييس پژوهشكده به نقش پژوهشكده در كسب دانش فني و ارايه آن به بخش خصوصي توسط كارشناسان براي كمك به توليد اشاره كرد و تعدادي از اين يافته ها كه مي تواند در عرصه توليد استفاده شود را برشمرد. دكتر بوراني خواستار مشاركت فناورانه ايستگاه تغذيه و غذاي زنده آبزيان در عرصه توليد با شركت ٢١ بيضاشد.در ادامه دکتر محمد صلواتیان سرپرست ایستگاه تغذیه، گزارشی از فعالیت های آن ایستگاه را ارائه نمود. سپس مهندس عبودی مطالبی را در زمینه ساخت خوراک  آبزیان ارايه داد و از نزديك در جريان فعاليت هاي ايستگاه در خصوص ساخت غذاي آزمايشي و غذاي زنده قرار گرفت. در خاتمه طرفين به همكاري مشترك اذعان داشتند.