به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان، جلسه ای با حضور دکتر بورانی، رئیس پژوهشکده، مهندس مدبری، مدیر کل شیلات گیلان، جمعی از کارشناسان، مدیران شیلاتی و تحقیقاتی در سالن جلسات اداره کل شیلات گیلان به منظور ارائه گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی " امکان سنجی رهاسازی مستقیم بچه ماهیان سفید فرم بهاره در آب لب شور دریای خزر" برگزار شد. ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده توسط محققین پژوهشکده ارائه شد. سپس بخش های مختلف گزارش مذکور توسط کارشناسان شیلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان مصوباتی جهت تسریع و بهبود روند اجرای طرح مذکور مکتوب گردید.