به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی،  سخنرانی علمی تحت عنوان " وضعیت فراوانی و ساختار طولی و وزنی بچه ماهیان سفید و کفال در سواحل استان گیلان " مورخ 10 مرداد 1400 بصورت وبینار در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری توسط دکتر کیوان عباسی از اعضای هیئت علمی این پژوهشکده ارائه گردید. در این وبینار که به صورت مجازی برگزار شد و جمعی از همکاران پژوهشکده و شیلات گیلان نیز شرکت داشتند، ضرورت مطالعه بر روی فراوانی بچه ماهیان گونه های اقتصادی در سواحل دریای کاسپین و دهانه رودخانه های مهم خصوصا ماهی سفید و کفال طلایی و پوزه باریک به عنوان ماهیان غالب سبد صید صیادان دریای گیلان بیان شد. با توجه به کاهش نسبتا زیاد صید ماهیان استخوانی از سال 1393 تا کنون که حدود 90 درصد آن را ماهیان سفید و کفال ماهیان در سواحل دریای گیلان تشکیل می دهد، بررسی تحقیقاتی در 4 ساحل تالش، انزلی، کیاشهر و چابکسر و در فصول مختلف با حمایت مالی اداره کل شیلات گیلان انجام شد. نتایج حاکی ازآن بود که فراوانی نسبی و تراکم بچه ماهیان سفید در ساحل تالش کمترین و ساحل انزلی بیشترین بوده ولی فراوانی بچه ماهیان کفال در سواحل مختلف نوسان بیشتری داشت. در مجموع فراوانی سه گونه در فصول مختلف و مناطق چهارگانه مطالعاتی دارای نوسان بود.