به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور،به مناسبت گرامیداشت روز ملی دریای خزر، سازمان شیلات ایران وبینار تخصصی در روز شنبه مورخ 23 مرداد 1400 برگزار نمود.در این وبینار ۶ سخنران از جمله ریاست سازمان شیلات ایران و مسئولان بازسازی ذخایر و احیای زیستگاه ها، مطالب خود را در ارتباط با مباحث شیلاتی دریای کاسپین خصوصا صید و بازسازی ذخایر آبزیان ارایه نمودند. دکتر کیوان عباسی عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به عنوان یکی از سخنرانان وبینار، در ارتباط با تنوع ماهیان و وضعیت زیستی (IUCN) گونه های ماهیان اقتصادی حوضه جنوبی دریای کاسپین سخنرانی نمود. ایشان بیان کرد که در حوضه جنوبی دریای کاسپین حدود ۱۰۰ گونه ماهی دریازی، مهاجر و نیمه مهاجر و رودخانه زی وجود دارد که حدود ۴۲ گونه ارزش اقتصادی دارند. از بین این ماهیان، ماهیان سیم، قزل آلای خال قرمز و سوف تالابی آسیب پذیر، ۲ گونه شاه کولی و کپور معمولی (فرم نیمه مهاجر) نزدیک به تهدید، ۸ گونه ماش ماهی، سس ماهی سرگنده، کولمه، ماهی سفید، سیاه کولی، سرخ باله، سوف سفید و اردک ماهی نیازمند حفاظت، ۵ گونه ماهی خاویاری در خطر انقراض، ۳ گونه سس ماهی کاسپین، شمشیر ماهی آب شیرین و ماهی آزاد کاسپین در خطر انقراض شدید قرار داشته و سایر گونه ها فعلا مشکل خاصی ندارند.
همچنین بیان شد جز سه گونه، همه گونه های دیگر که وضعیت وخیمی دارند (طبقات آسیب پذیر تا انقراض شدید) جزو گونه های مهاجر و یا نیمه مهاجر هستند که به دلیل صید بی رویه و غیر مجاز خصوصا در فصل مهاجرت و تخمریزی، افزایش آلودگی آب رودخانه ها و تالاب ها، عدم لایروبی پایین دست خصوصا مصب رودخانه ها و تالاب انزلی، وجود موانع و سدبندها در تقریبا همه رودخانه های حوضه جنوبی کاسپین و بستر برداری رودخانه ها و نیز عوامل دیگری نظیر تغییر اقلیم، کاهش سطح آب دریای کاسپین، ذخایر آنها آسیب دیده و ایجاد نگرانی نموده است. خوشبختانه سازمان شیلات ایران به عنوان متولی صید ماهیان در دریا، در دهه های اخیر، تلاش های زیادی در تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی ۵ گونه ماهی خاویاری، ۲ گونه از سوف ماهیان، ماهی آزاد کاسپین و ۶ گونه از کپورماهیان اقتصادی نموده است که جای قدردانی از تلاش های بی وقفه مدیران و کارشناسان مربوطه دارد. در نهایت پیشنهاد شد که تکثیر مصنوعی ۳ گونه ماهی اسبله، ماش ماهی و سس ماهی سرگنده که تاکنون ناموفق بوده و در صورت امکان، تکثیر ۲ گونه سس ماهی خزری و شمشیرماهی آب شیرین در برنامه های سالانه بازسازی سازمان شیلات ایران قرار گیرد.
در انتها دكتر صياد بوراني، رييس پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور خواستار همكاري مشترك بين پژوهشكده آبزي پروري و سازمان شيلات ايران در جهت انجام تحقيقات كاربردي در راستاي دستيابي به مولدسازي و زي فن تكثير مصنوعي ماهيان سس و ماش شد تا در آينده اين گونه ها نيز مورد حمايت قرار بگيرند. در ضمن مديريت پس از رهاسازي گونه هاي اقتصادي نيز در رئوس فعاليت هاي مديريت شيلاتي قرار گرفته تا ضريب بازگشت افزايش يابد.