به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی روز یکشنبه ۷شهریور ماه ۱۴۰۰وبینار ترویجی (دوره مهارتی) با عنوان "تجهیزات سایت الگویی پرورش ماهی در قفس" توسط محقق این پژوهشکده  مهندس عادل حسینجانی در سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید. سخنران وبینار ضمن اشاره به این موضوع که امروزه صنعت آبزی پروری به ویژه در دریا از طیف وسیعی از فناوری ها بهره می برد. با اشاره به استفاده از مهندسی آبزیان و روشهای علمی برای ارائه غذای سالم به مصرف کننده نهایی به ویژه در آبزی پروری به معرفی ادوات و تجهیزات لازم در سایت های الگویی پرورش ماهی در قفس پرداخت. در ادامه وی ضمن ذکر کمبودها و نیازهای پرورش ماهی در قفس در دریای خزر و لزوم توجه به رفع نقایص موجود به منظور توسعه پایدار و اقتصادی به پاره ای از اقدامات ضروری با توجه به توانمندی های موجود و علیرغم کمبودها، پیش از سرمایه گذاری و در طول دوره پرورش ماهی در قفس اشاره نمود. وبینار مذکور در پایان با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و مدرس دوره خاتمه یافت.