به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، روز يكشنبه ٢٨ شهريورماه ١٤٠٠ جلسه شوراي تات استان گيلان به ميزباني انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري دكتر دادمان در خصوص موضوعات مرتبط با پدافند غيرعامل در حوزه كشاورزي برگزارشد. در اين جلسه كه اعضاي شوراي تات استان، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان و مدير كل پدافند استان گيلان حضور داشتند پس از ارايه گزارشي توسط دكتر شناور ماسوله رييس انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري دكتر دادمان رشت، هر كدام از اعضا به بيان نظرات خو د پرداختند. در ادامه دكتر صياد بوراني، رییس پژوهشکده آبزی پروری به بيان موضوعات مهم پدافند غيرعامل در حوزه شيلات به خصوص در تالاب انزلي و سواحل درياي خزر پرداخت و در خصوص مطالعات انجام گرفته توسط پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور و پژوهشكده اكولوژي درياي خزر با تاكيد بر شكوفايي جلبكي در سواحل درياي خزر، شكوفايي ماكروجلبك كلادوفورا، رشد بي رويه سنبل آبي در تالاب انزلي توضيحاتي ارايه داده و راهكارهاي مدنظر جهت برون رفت از وضعيت موجود را بيان داشت و همچنین خواستار پايش مطالعات زيستي و غيرزيستي در درياي خزر و حوضه آبريز آن و تالاب انزلي و تخصيص رديف اعتباري براي چنين مطالعاتي را ضروري دانستند. رييس سازمان جهاد كشاورزي ضمن تشكر از مدير كل پدافند غير عامل جهت پي گيري موضوعات مرتبط مخصوصا در حوزه كشاورزي و همگرايي مسئولان، خواستار تخصيص اعتبارات ٢ درصد دستگاه هاي اجرايي براي موضوعات مهم پدافند غيرعامل و برون رفت از مشكلات در حوزه كشاورزي را ضروري دانستند و خواستار ارايه پيشنهاد از سوي اعضاي شورات تات در اين خصوص شدند.