به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی تحت عنوان " بررسی تغییرات غلظت ترکیبات حلقوی آروماتیک نفتی در آبهای نوار ساحلی دریای خزر (استان گیلان) " توسط مهندس هادی بابایی از محققین این پژوهشکده، مورخ 28 شهریور 1400 به صورت وبینار ارایه شد. دراین وبینار ابتدا در مورد اهمیت دریای خزر و اینکه این دریا با توجه به موقعیت جغرافیایی بدلیل وجود ماهیان غضروفی و استخوانی و دارا بودن چندین بنادر تجاری و صنعتی در اقتصاد منطقه و ساحل نشینان از اهمیت ویژه ای برخوردار است مطالبی ارائه گردید.همچنین به موضوعاتی در مورد منابع آلودگیهای زیست محیطی دریا بویژه منشا آلودگیهای نفتی پرداخته شد . در این خصوص با توجه به اینکه در دریای خزر فعلالیت زیادی ازقبیل تردد کشتیهای تجاری صنعتی، اکتشاف و وجود چاههای نفتی در منطقه باکو، صید و صیادی، تردد قایقهای موتوری و ریخت پاش مواد روغنی و نفتی و همچنین ورود پسابهای شهری و صنایع مختلف از طریق حوزه های آبریز می تواند منبع ورود هیدروکروبورهای نفتی در دریا باشد تاکید شد. در ادامه در مورد اهمیت ترکیبات مختلف نفتی (PAHs) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons مطالبی را بیان نمود.این ترکیبات به علت دارا بودن خواص سرطان زايي و جهش زايي و همچنين پايداري در بوم سامانه‏هاي دريايي بيشترين نگراني را به خود اختصاص داده اند. همچنین بدلیل داشتن خاصیت آبگریزي زیاد، حلالیت کم در آب ، فشار بخار نسبتا پایین و آروماتیک بودن آنها پس از ورود در آب جذب ذرات معلق موجود در آن محیط می گردند و بخاطر پایداري ساختمان شیمیایی و مقاومت ذاتی در برابر تجزیه زیستی و غیر زیستی جزو آلاینده هاي آلی پایدار محسوب می شوند. این بررسیها نشان داد که آلودگیهای نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر با توجه به منابع موجود مشهود بوده و در مناطق و فصول مختلف مقادیر غلظت ترکیبات تشکیل دهنده نفت متغییر بوده است.براساس نتایح بدست آمده قسمت غربی حوزه جنوبی دریای خزر دارای آلودگی نفتی بیشتری بوده که با توجه به ساختار شیمیایی و فیزیکی این ترکیبات که معمولا بصورت یک لایه نفتی سطح آب پخش می گردد از طریق جریانهای دریایی حاکم بر منطقه به قسمتهای شرقی سواحل دریای خزر نیز سرایت کرده است. در جمع بندی نهایی اشاره شدکه منشا ورود بیشتر آلودگیهای نفتی دریای خزر از طریق رودخانه ولگاه(78% آب ورودی دریای خزر) بوده و در منطقه باکو هم بیشتر صنعت بهره برداری نفتی هنوز بصورت سنتی فعالیت داشته و بر ورود مستقیم ترکیبات نفتی تاثیرگذار بوده و از طریق چرخش آبهای ساحلی وارد سواحل ایرانی شده است.با توجه به منابع متعدد این ترکیبات و اثرات زیست محیطی که برخوردار هستند مطالعات مستمر و مونیتورینگ درآب ، رسوبات و بافت آبزیان دریا پیشنهاد می گردد.