به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مجموعه وبینارهای شیلاتی را با مشارکت پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با حضور اساتيد، دانشجويان، محققين و كارشناسان در تاریخ 30 آذر 1400 برگزار نمود. دکتر سیدمحمد صلواتیان، محقق پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به عنوان سخنران وبیناری با عنوان"شناسایی میکروجلبک ها و اهمیت آنها در صنعت آبزی پروری" را ارائه دادند. ریز جلبک ها میکروارگانیسم های فتوسنتز کننده ای هستند که به راحتی و ارزانی قابلیت تکثیروپرورش دارند. این موجودات به دلیل داشتن کلروفیل که آنها را قادر به انجام عمل فتوسنتز می کند. مهم ترین تولید کنندگان مواد آلی در محیط های آبی به شمار می آیند و به عنوان اولین حلقه زنجیره غذایی اکوسیستم های آبی محسوب می شوند. ریز جلبک ها در تمام سطوح تغذیه ای و شبکه های غذایی جریان دارند، به همین علت در محیط های آبی بخش مهمی از زنجیره ی غذایی موجودات آبزی را تشکیل میدهند که علاوه بر این، نقش مهمی را به عنوان تصفیه کنندگان بیولوژیکی منابع آبی و تعدیل pH محیط نیز ایفا می کنند، همچنین به دلیل اینکه گیاهان تنها موجوداتی می باشند که قادر به سنتز اسیدهای چرب بلند زنجیره بوده هستند، لذا ریز جلبک ها تأمین کننده و منبع اولیه اسیدهای چرب غیراشباع (PUFA) برای تمامی موجودات حاضر در زنجیره غذایی محیط آبی می باشند. لازم به ذکر است که بسیاری از ریز جلبک ها، شاخص های بیولوژیکی آب نیز می باشند و نمایانگر وضعیت اکولوژیکی محیط هستند. از اینرو یادگیری و شناسایی جلبک ها از لحاط سیستماتیکی و رده بندی به ما کمک می کند که در انتخاب نوع گونه جلبکی برای کاربرد آبزی پروری، انسانی، دارویی، آرایشی و غیره جدیت لازمه را داشته باشیم