به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، سخنرانی علمی با عنوان "بررسی آلودگی میکروبی آب دریاچه نئور" توسط دکتر منیره فئید از محققین این پژوهشکده مورخ 6 دی 1400 به صورت وبینار برگزار گردید. دریاچه نئور بزرگترین دریاچه آب شیرین استان اردبیل و یکی از مهمترین زیستگاههای جانوری است ولی متاسفانه در سالهای اخیر جمعیت ماهی قزل آلا در دریاچه با کاهش ناگهانی و شدیدی روبرو شده و عملا به صفر رسیده است . این تحقیق بمنظور، بررسی آب دریاچه و کیفیت میکروبی آن و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب از جمله pH ،دما ، اکسیژن ، نیتریت، نیترات و ... انجام گرفت. .با توجه به اینکه ماهی قزل آلا نسبت به عوامل محیطی حساس میباشد آسیب وارده به جمعیت ماهی فوق نشانه ای از شرایط نامناسب محیطی دریاچه محسوب میگردد یکی از عوامل نامساعد اکولوژی میتواند عوامل فیزیکوشیمیایی و میکروبی می باشد وجود PH بالا در برخی ماه های سال دلیل عدم رشد مناسب باکتری ها و تجزیه مواد در آب دریاچه گردیده است و متناسب با دوره های کم آبی در سالهای اخیر اثر آنها تشدید گردیده است .کیفیت آب بدلیل عدم توازن برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در آب دریاچه نظیر PH ، BOD و COD با استاندارد کیفی آبهای سطحی در آسیب وارده به موجودات آبزی خصوصا قزل آلا تاثیر داشته است. میزان باکتریهای کلی فرمی و استرپتوکوکی در ماههای فصل تابستان بیشتر از ماههای فصل بهار در آب دریاچه وجود دارد که دلیل آن بالا رفتن دمای محیط و آب، عبور دام و احشام در منطقه در این فصل و برخی فعالیتهای توریستی در منطقه بوده است.