به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مجموعه وبینارهای شیلاتی را با مشارکت پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با حضور اساتيد، دانشجويان، محققين و كارشناسان در تاریخ 7دی 1400 برگزار نمود. دکتر سیدمحمد صلواتیان، محقق پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به عنوان سخنران وبیناری با عنوان"طراحی و ساخت سیستم فایکولب و کشت انبوه جلبک های اقتصادی" را ارائه دادند. از شروع کشت خالص جلبک با کاربردهای مختلف حدود یک قرن گذشته و امروزه هرباریوم های جلبکی زیادی در کشورهای مختلف تاسیس شده است. کشت آزمایشگاهی جلبک برپایه نتایج بدست آمده توسط همین محققین در سایر کشورها استوار می باشد. ورود بی رویه فاضلاب های شهری و صنعتی ، سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی مشکلات و معضلات مهمی را بوجود آورده و سبب پدیده شکوفایی (Water bloom) گشته و مرگ و میز وسیع ماهیان ، زئوپلانکتونها ، بنتوزها و غیره را در اکوسیستمهای آبی باعث شده است. بروز این پدیده ها ضرورت تاسیس آزمایشگاه هایی را نمایان کرد که پژوهش های بایسته در این موارد را پی گیرند و این ضرورت سبب تاسیس چنین آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان در سال 1373 با مدیریت آقای دکتر محمد پیری شد که به بررسی اثرات مواد سمی بر روی موجودات زنده مختلف از جمله فیتوپلانکتونها بپردازد. هدف از تاسیس این آزمایشگاه تشکیل بانک ژن جلبکی و آزمایشات مختلف تاثیر سموم (آزمایشات Lc50) بر روی موجودات مختلف زنجیره غذایی (فیتوپلانکتون هازئوپلانکتونها و ماهیان) و همچنین انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا بود. هرباریوم جلبکی یعنی ایجاد شناسنامه جلبکی ، بدین منظور جلبکهای خاص آب شیرین (تالاب-رودخانه – استخر) جداسازی یا خالص سازی شده و در دو محیط کشت مایع و جامد (محیط کشت آگار) کشت داده شد تا از یکطرف بانک ژنی جلبکها را تهیه نموده و از سویی اجرای آزمایشات مختلف در خصوص بیولوژی آبهای شیرین ، اکولوژی ، مصرف در غذای زنده و استفاده های جنبی از فیتوپلانکتونها را دارا باشد.