به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سلسله سخنرانی های علمی- تخصصی کمیته آرتمیا و غذای زنده شبکه تحقیقات آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، توسط مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و با مشارکت پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 20دی 1400 برگزار شد.
اولین وبینار علمی – تخصصی تحت عنوان" حشرات در تغذیه آبزیان  " توسط دکتر رودابه روفچائی از محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ارائه گردید. در این وبینار حشرات خوراکی بعنوان منبع پروتئینی دوستدار محیط زیست  معرفی گردید. آن گروه از جانداران که بالغ بر50 درصد تنوع گونه ای کره زمین را تشکیل میدهند از یک طرف منجر به تبدیل زباله های آلی به کامپوست قابل بهره برداری در کشاورزی بوده و از طرف دیگر، بعنوان منبع پروتئینی میتوانند مورد تغذیه آبزیان قرار گیرند. در این وبینار به ارزش حشرات خوراکی چون مگس سرباز، میل ورم، سوپر ورم و مگس خانگی اشاره شد و بررسی های تحقیقاتی  سالهای اخیر در این زمینه بیان گردید. در انتها پیشنهادات پژوهشی تحت عنوان، بررسی دستگاه گوارش، میکروبیوتای روده و ایمنی آبزی پرورش یافته با حشره خوراکی، بررسی جایگزینی پودر ماهی با غذای حشرات در تغذیه آبزیان و استفاده از ضایعات صنایع غذائی بعنوان  یک منبع جدید بالقوه برای تولید انبوه حشرات خوراکی  بیان گردید .
دومین وبینار علمی- تخصصی تحت عنوان" تکثیروپرورش انبوه دافنی ماگنا جهت تغذیه لارو ماهیان " توسط دکتر سید محمد صلواتیان از محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ارائه گردید  دافنی ها کلادوسرهای سخت پوست کوچک آب شیرین با نام عمومی خاکشی یا کک آبی سخت پوست هستند. در 4 مرحله پیاپی کشت دافنی ماگنا در ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1398 انجام و جهت تغذیه لارو ماهیان سوف سفید (Sander lucioperca) به استخرهای خاکی ایستگاه کشت تلفیقی شولم فومن انتقال داده شد. ماهی سوف در بدو تغذیه تمایل چندانی به غذای کنسانتره ندارد و با گذر از یک مرحله تغذیه از غذای زنده شرایط تغذیه از پلت های غذایی فراهم خواهد شد. دافنی ها به عنوان غذای آغازین در تغذیه و پرورش لارو انواع آبزیان از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. یکی از مشکلات مجتمع های تکثیر و تولید بچه ماهی، تامین دافنی های مورد نیاز در یک دوره محدود (خارج از فصل تکثیر دافنی) می باشد ، بدین منظور در اواخر اسفند ماه با وجود سرد بودن هوا و رفتن سیکل زندگی دافنی ها به فاز کمون (افی پیوم) ، شرایط ایده آل در داخل آزمایشگاه با کنترل فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی نظیر درجه حرارت داخل سالن ، درجه حرارت آب ، نور، میزان اسیدیته ، میزان اکسیژن محلول در آب ، هوادهی و اضافه نمودن انواع موادمغذی و ... مهیا شد و کشت انبوه دافنی با تغذیه از فیتوپلانکتون های مفید (نظیر سندسموس ابلیکوس و کلرلا ولگاریس) و مخمر و اضافه نمودن انواع کودهای مرغی و شیمیایی  در ایستگاه مذکور صورت پذیرفت و پس از یک دوره 25 روزه تراکم بالایی (100 تا 200 گرم در لیتر) از دافنی ها تولید و برداشت شدند. سپس جداسازی دافنی ها با الک های 500 میکرون هر بار به مقدار 5 لیتر از ناپلئوس های دافنی با تراکم    100 ±200 گرم در لیتر خالص سازی و جهت تغذیه لارو ماهیان سوف سفید در ایستگاه شولم فومن مورد استفاده قرار گرفت. دافنی ها بدليل داشتن اندازه كوچك و حركت كند و نيازهاي كامل غذايي در مراحل اوليه رشد لارو مناسب هستند يعني لارو در مراحل اوليه رشد خود اين موجودات را بهتر مورد تغذيه قرار داده و از طرفي در بحث مديريت ذخاير براي رهاسازي هم اهميت خاص دارند.