ماهی کپور علف خوار به بیش از 40 کشور دیگر معرفی شده است. گاهی اوقات از آن به عنوان آمور سفید یاد می شود. تولید جهانی ماهی کپور علف‌خوار پرورشی حدود 10000 تن در سال 1950 بوده که امروزه به 6 میلیون تن درسال رسیده است این ماهی نه تنها به سرعت رشد می کند، بلکه نیاز کمی به پروتئین در رژیم غذایی دارد. آنها را می توان با هزینه کم با تغذیه آنها با علف های هرز آبزی، علف های زمینی و محصولات جانبی حاصل از فرآوری غلات و استخراج روغن نباتی تولید کرد. در بسیاری از کشورها برای مصرف کنندگان قابل قبول است و پتانسیل خوبی برای توسعه دارد دراین سخنرانی روش های مختلف پرورش مانند pen culture ، Green grass culture model ، cage cultureculture ،IPA و در دنیا وچین مورد بحث قرار گرفت.